تعمیر و نگهداری در محل

 

امروزه با توجه به رقابت شدید صنایع با یکدیگر، به حداقل رساندن هزینه های تمام شده ی تولید از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در این راستا، تیم مجرب آرس با تعویض و یا تعمیر قطعات و سیم پیچ های معیوب و مستهلک موتور و ژنراتورها در محل قرار گرفتن ماشین آلات، خسارات وارده را به حداقل می رساند.

انجام مراحل تعمیر در محل خود مشتری فقط با آماده سازی تجهیزات لازم و نقل و انتقال کویل های با کیفیت به محل قرار گرفتن ماشین آلات امکان پذیر هست. پس از انجام مآماده سازی (تهیه طرح اولیه سیم پیچ ها، تهیه و تدارک کوره سیار و غیره)، تیم آرس با قرار گرفتن به موقع در محل، کویل های قدیمی را کنده و جدیدها را جایگزین می کند.

یکی از بزرگترین مزیتهای تعمیر موتور و ژنراتورها در محل کارخانه، صرفه جویی در زمان می باشد. ضمن اینکه اگر تعویض سیم پیچ ها در زمان بندی های معین باشد، مانع از توقف دستگاه خواهد شد.

 

 

اگر سیم پیچ های قبلی موتور هنوز قابل استفاده باشد، بدون تغییر وضعیت اولیه آن طرح اولیه کویل تهیه می شود.

 

تجدید عایق اصلی سیم پیچ ها پس از ثبت اطلاعات مرتبط سیم پیچ  و تحویل موتور به مشتری در شرایط قابل استفاده مجدد

 

تولید کویل های جدید بر اسا ابعاد محاسبه شده

 

جدا کردن کویل های قدیمی

 

برش دادن سر سیم پیچ ها

 

دمونتاژ سیم پیچ های قدیمی

 

تعمیر هسته (در صورت لزوم)

 

انجام تست مغناطیسی بعد از تعمیر هسته 

 

تست گرمایش هسته

 

کنترل تطابق هندسی کویل

 

کنترل شیارهای کانال

 

فر خشک کن سیار

 

مونتاژ سیم پیچ های نو

 

آزمون مقاومت AC به سیم پیچ (2UN + 1kV)

 

نصب و تثبیت کویل ها به کانال های استاتور

 

ساخت اتصالات کویل استاتور

 

اتمام کار و اعمال لایه ی محافظ

 

آماده سازی برای مونتاژ