گالری تصاویر

 

   پاکسازی کانال های استاتور

 

     دمونتاژ هسته  

 

 

تهیه طرح اتصالات

 

 

برش سر سیم پیچ ها و جداسازی سیم پیچ های قدیمی

 

 

تست جریان مغناطیسی هسته

 

 

نصب سیم کشی و لحیم کاری برای اتصالات

   

 

کنترل سیم پیچی استاتور بعد از 48 ساعت

   

 

تعمیر اتصالات موتور استاتور

    

 

مونتاژ شیارهای استاتور

   

 

بعد از اتمام مرحله سیم پیچی