Saha Testleri

 Elektriksel Testler

(IR,PI, PD,TD,Cap, Tip up)

ARS kullanmış olduğu İsviçre menşei Quartzteq firmasının tasarladığı özel test cihazları ile motor ve generaör stator sargılarına AC ve DC testler yapmaktadır. Yapılan testler ve elde edilen sonuçlar makinelerin maruz kaldığı streslerin boyutları ve yaşlanmanın ilerleme eğrisinin elde edilmesini sağlamaktadır.

Test kapsamı

  1. AC veya DC dayanım testleri
  2. İzolasyon direnç ölçümü
  3. Kutuplaşma endeksi (PI)
  4. Kısmi deşarj ölçümü (PD)
  5. Kayıp faktör ölçümü (TD)
  6. Kapasite ölçümleri (Cap)
  7. Tip up testleri
  8. ELCID veya Ring Flux (Saç paket testleri)

ELCID testi

Kayıp faktör (tandelta) , kapasitans ve kısmi deşarj testleri

Yüzey deşarjları ve kısmi deşarj değişimleri

İç kısmi deşarj ve delaminasyon (izolasyon bantlarında meydana gelen yırtılmalar)

Vibrasyon Ölçümleri

ARS Motor Servis, uzman teknik personeli ve Erbessd Instruments marka vibrasyon analizörleri ile dönen ekipmanların titreşim ölçümleri yaparak, makinelerin kondisyonlarını ve hasar tespitlerini yapmaktadır.

Çimento değirmen motoru titreşim ölçümü

Değirmen tahrik motoru titreşim ölçümü

HES generatör titreşim ölçümü

Pompa motoru titreşim ölçümü

Çimento değirmen tahrik motoru titreşim ölçümü

Fan motoru titreşim ölçümü

Alternatör titreşim ölçümleri

Redüktör dişli zaman-dalga form analizi

Dönen makinelerde sıklıkla görülen rulman hasarları özel zarflandırılmış ivme ölçümleri ile rulman hasar evrelemesi yapılmaktadır.

Kaplin doğrusallık ayar kontrolleri ve iyileştirmeleri

Dönen makinelerin yerinde balans kontrol ve iyileştirmeleri

Fan balans alma işlemi