Teknik Eğitimler

ARS olarak edindiğimiz bilgi ve deneyimi müşterilerimiz ile paylaşmak için aşağıda
tanımlı konular ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında eğitim ve seminerler düzenlemekteyiz.
Eğitmenler konularına hâkim yerli ve yabancı uzmanlardan oluşmaktadır.
 

Eğitim konuları;

   a. Elektrik Eğitim Konuları;
1. Motor ve jeneratör genel tanımları
a. Senkron motorlar
b. Asenkron motorlar
c. DC Motorlar
d. Senkron jeneratör
e. Asenkron jeneratör
f. DC jeneratör
2. İzolasyon sistemleri
a. Stator
b. Rotor
c. Saç paket
3. İzolasyon sitemlerinin maruz kaldığı stresler
a. Termal
b. Elektriksel
c. Çevresel
d. Mekaniksel
4. Ekspertizler
a. Statik / offline
b. Dinamik / online
5. Elektriksel hasarlar ve sonuçları ve onarım yolları
a. Stator
b. Rotor
c. Saç paket
6. Kısmi deşarj
a. Tanımlar
b. Ölçüm yöntemleri
c. Sonuçları
d. Çözüm yolları
7. Standartlar

  b. Mekanik Eğitim Konuları;

1. Motor ve jeneratör genel tanımları
a. Senkron motorlar
b. Asenkron motorlar
c. DC Motorlar
d. Senkron jeneratör
e. Asenkron jeneratör
f. DC jeneratör
2. Önleyici bakım teknikleri
a. Önleyici bakım kapsamı
b. Önleyici bakım aralığı
3. Temel titreşim tanımları ve yapılan titreşim ölçümleri sonrası analiz yapma
a. Titreşim ölçümlerinde kullanılan cihaz ve aksesuarlar
b. Rezonans
c. Rulman ölçüm ve arıza sistematiği
d. Kaymalı yatak ölçüm ve arıza sistematiği
e. Balans kontrolü ve yerinde balans alma işlemi
f. Kaplin ayarsızlığı kontrolü
g. Kaplin hizalama teknikleri
h. Elektrik motoru titreşim semptomları
i. Pompa, fan ve kompresör titreşim semptomları
   c. Pratik Eğitim Konuları ;
1. Seçilen 4 adet motor / generatöre normal çalışma şartlarında vibrasyon ölçümünün
yapılması
2. Kayıt edilen değerlerin analizinin yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi
3. Belirlenen bir motorun veya generatörün lazerli kaplin ayar cihazı ile mil
doğrusallığının kontrol edilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi
4. Belirlenen 1 adet motor veya generatöre elektriksel testlerin yapılması ve sonuçların
değerlendirilmesi